Živé ploty

Obecně vzato jsou živé ploty a stěny nejčastěji jednořadá výsadba listnatých nebo jehličnatých keřů, nebo méně vzrůstných stromů, jejímž účelem je vytvořit hustou bariéru, nebo funkčně zdůvodněný, prostorově souvislý prvek.

V minulosti byly považovány za podstatné pro označení vlastnické hranice a jako bariéra pro chov zvířat. Živé ploty jsou nadále důležité jak v zahradnictví, tak v zemědělství i ve volné krajině, například formou remízků, kde působí mimo jiné jako útočiště ptactvu a drobné zvěři.

Dnes slouží živé ploty díky vývoji především k poskytování soukromí domovů a jako alternativa plotům pletivovým, nebo zděným.

Rostliny se přitom ponechávají buď přirozenému vývoji nebo se tvarují řezem. Proto dále rozlišujeme živé ploty tvarované nebo volně rostoucí.

Zabýváme se pěstováním thují, habrů a dalšího sortimentu do živého plotu v různých velikostech.

Napište nám, co potřebujete!