Listnaté dřeviny

Listnaté stromy či keře jsou živější, proměnlivější a jaksi veselejší než vážné, neměnné jehličnany. Mnohé z nich jsou ozdobné svými květy či plody, případně odlišným jarním, někdy podzimním nebo i letním vybarvením svého olistění.

V zahradách a parcích se používají ve větším množství než jehličnany. Tvoří s nimi ale často zajímavá, většinou kontrastní seskupení. Hodí se pro solitérní, skupinové, alejové i speciální výsadby. Víceméně samostatnou skupinu tvoří stálezelené listnáče. Nároky na stanoviště jsou u jednotlivých rodů a druhů často velmi odlišné.

Známe dřeviny světlo-, ale i stínomilné, dále vlhko-, a suchomilné apod. Listnáče se expedují podle druhu buď prostokořenné nebo s kořenovým balem, případně v různých vegetačních nádobách (kontejnerech nebo květináčích).

Opadavé druhy vysazujeme v předjaří nebo na podzim, a to v bezlistém stavu. Vyjma sazenic pěstovaných v kontejnerech, které můžeme vysazovat během celého vegetačního období.

Podle potřeby zkracujeme mnohým druhům jejich nadzemní část asi o jednu třetinu, případně zastřihneme poškozené kořeny. Dbáme na řádnou zálivku.

Dále pěstujeme a prodáváme ovocné stromy (dle vegetačního období prostokořené, nebo během roku v kontejnerech) a ovocné keře (borůvky, rybíz, angrešt apod.).

Napište nám, co potřebujete!